Arvonlisä­veroton palvelu

Kotipalvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi tai palvelua tarvitaan lasten, nuorten tai vammaisen hoitoon ja huoltoon liittyvistä syistä.

Oletko oikeutettu arvonlisäverottomaan palveluun? 

Kotipalveluja ja sosiaalihuollon tukipalveluja voi ostaa myös arvonlisäverottomana sosiaalihuoltopalveluna, mikäli palvelun saaja on sosiaalihuollon tarpeessa. Verottomuus pudottaa palvelusta maksettavaa hintaa arvonlisäveron verran (alv v. 2023 on 24 prosenttia), ja myös alennetusta hinnasta asiakas voi tietyillä ehdoilla tehdä verotuksessaan kotitalousvähennyksen.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla taas tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Verottomia sosiaalipalveluja voivat siis olla esimerkiksi:

  • Ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut.
  • Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti silloin, kun niiden toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Tiedustele mahdollisuutta

Kysy omalta palveluntuottajaltasi, onko hänellä oikeus myydä arvonlisäverotonta sosiaalihuoltopalvelua!