Arvonlisäveroton palvelu

Kotipalvelua myös ilman arvonlisäveroa

Kotipalveluja ja sosiaalihuollon tukipalveluja voi ostaa myös arvonlisäverottomana sosiaalihuoltopalveluna, mikäli palvelun saaja on sosiaalihuollon tarpeessa. Verottomuus pudottaa palvelusta maksettavaa hintaa arvonlisäveron verran (alv v. 2018 on 24 prosenttia), ja myös alennetusta hinnasta asiakas voi tietyillä ehdoilla tehdä verotuksessaan kotitalousvähennyksen.

Kotipalvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi tai palvelua tarvitaan lasten, nuorten tai vammaisen hoitoon ja huoltoon liittyvistä syistä.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla taas tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Verottomia sosiaalipalveluja voivat siis olla esimerkiksi ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti silloin, kun niiden toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Kysy omalta palveluntuottajaltasi, onko hänellä oikeus myydä arvonlisäverotonta sosiaalihuoltopalvelua!

Mitä muuta arvonlisäverottomasta sosiaalihuoltopalvelusta olisi hyvä tietää?