Arvonlisäverottoman palvelun tarjoaminen

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti.

Yksityiset palveluntuottajat = yritykset voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytysten on täytyttävä:

  • Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.
  • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
  • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.

Huomaathan hinnoittelussasi, että yritystoimintasi arvonlisäverollisista kuluista et voi vähentää alvia niiltä osin kuin se kohdistuu arvonlisäverottomaan sosiaalihuoltopalveluun. Tähän palveluun liittyvät kulut ovat sinulle yrittäjänä arvonlisäveron verran suuremmat.