Tiedä mitä hankit

Vinkkejä ostamiseen

Kotityöpalveluita ostaessasi kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Käymällä asiat läpi etukäteen tai viimeistään hankintavaiheessa teet parempia valintoja.

Asiat jotka kannattaa selvittää ennen kotityöpalvelun hankintaa:

Palvelua itselle tai läheiselle

Voit hankkia kotityöpalvelua itsellesi tai lähiomaisellesi. Halutessasi voit sopia säännöllisesti toistuvasta palvelusta tai tilata palvelua satunnaisesti, kun palvelulle on tarvetta. Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen jäsenyrityksistä voit tiedustella seuraavia palveluita:

 • kotisiivous
 • kodin tekstiili- ja vaatehuolto
 • kodin ruokapalvelut ja kodin pienet juhlat
 • pihan ja puutarhan hoito
 • kodin kunnossapito ja remontointi
 • tietotekniikan neuvonta ja asennus
 • tilapäinen lastenhoito
 • tilapäinen lemmikkien hoito
 • avustamis- ja asiointiapu
  • henkilökohtainen avustaminen esimerkiksi henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa
  • asiakkaan avustaminen kodin ulkopuolella esimerkiksi ulkoilussa tai tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa
  • asiakkaan puolesta asiointi esimerkiksi virastossa, apteekissa, kaupassa, pankissa tai postissa

Tiedustele rohkeasti, mitä kaikkia palveluita kotityöpalveluyritykset tarjoavat!

Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on yksityiselle palveluntuottajalle myönnettävä tunnustus toiminnan ja palvelun laadusta. Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Se on tunnustus seuraavista asioista:

 • Yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän laatukriteerit
 • Palveluntuottaja on ammattitaitoinen sekä haluaa kehittyä ja ajattelee asiakkaan etua
 • Yritys on sitoutunut kehittämään palvelujaan, yritystoimintaansa ja henkilöstöään suunnitelmallisesti
 • Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja sillä on vastuuvakuutus
 • Yritys tietää, mistä hyvä palvelu ja työn jälki syntyvät sekä osaa neuvoa ja opastaa asiakasta oman kodin hoidossa tai palvelujen hankinnassa
 • Yritys selvittää asiakkaan yksilölliset tarpeet ja odotukset
 • Yritys laatii asiakkaan kanssa yksityiskohtaisen palvelusopimuksen

Kuluttajansuojalaki edellyttää, että kuluttaja saa arvion tilaamansa palvelun kokonaishinnasta. Sinulla on oikeus ja velvollisuus tietää haluamasi palvelun hinta ja sisältö, ennen kuin sitoudut mihinkään. Varmista siis palveluntuottajalta, paljonko palvelu maksaa ja mistä hinta muodostuu.

Kun haluat teettää remontin tai muun työn urakalla, ammattitaitoinen palveluntarjoaja haluaa käydä tutustumassa remontoitavaan tilaan tehdäkseen sitovan arvion. Puhelimitse voi antaa vain suuntaa-antavan arvion.

Hinnoittelun yleisiä perusteita

Kotityöpalveluyritys hinnoittelee palvelunsa kuten kaikki vastuulliset yritykset. Hinnoittelun on katettava työntekijän palkka, verot, vakuutukset, toimitilan ylläpitokustannukset, työvälineiden ja -aineiden hankintakulut, ostettavat tukipalvelut ja lukuisat muut asiat.

Kotityöpalvelu hinnoitellaan yleensä työhön kuluvan ajan mukaan tuntiveloituksella. Pääkaupunkiseudulla tuntiveloitus on hieman korkeampi kuin muualla Suomessa.

Jotkut yritykset hinnoittelevat työn siivottavan neliömäärän mukaan, mutta tämä hinnoitteluperuste ei ole kovin yleinen. Joillakin yrityksillä on työlle vähimmäishinta, siivousyrittäjillä usein kahden tunnin veloitus. Tieto- ja viestintätekniikkayrityksellä minimihinta voi olla tunnin veloitus. Palvelun maksaminen laskulla voi lisätä kokonaiskustannuksia muutamalla eurolla.

Hinnoittelu voi vaihdella viikonpäivän ja vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi loppuviikosta siivouksen tuntihinta voi olla korkeampi kuin alkuviikosta. Lauantaina, sunnuntaita tai muuna poikkeavana aikana tehtävällä työllä voi olla eri hinta.

Osa yrityksistä veloittaa matkakulut erikseen, kun taas jotkut yritykset eivät niitä erittele. Jotkut siivousyritykset perivät erillisen hinnan yrityksen välineiden ja aineiden käytöstä. Ammattikäyttöön suunnitellut työvälineet ovat ergonomisia, ja käyttäessään yrityksen omia aineita ja välineitä yrittäjä voi varmistaa välineiden puhtauden ja toimintakunnon.

Ennen kuin lopullisesti päätät, mitä palveluja haluat tehtävän ja millaista palvelun laadun tulisi olla, sovi palveluntuottajan kanssa tapaaminen palvelupaikkaan ja pyydä häntä antamaan paikan päällä arvio esim. siivottavan kohteen vaatimasta ajasta, tarvittavista työvälineistä, aineista, siivottavien neliöiden määrästä, hinnoitteluperusteista jne.  Ammattilainen tuntee työajan ja tuloksen kannalta tehokkaimmat toimintatavat.

Palveluntuottaja voi ottaa myös mittoja siivottavista tiloista tai tehdä arvioita remontoitavista kohteista.

Mikäli olet tilaamassa jatkuvampaa säännöllistä palvelua, on sekä palveluntuottajan että asiakkaan kannalta parasta, että palveluntuottaja pääsee testaamaan siivottavaa tilaa ja antaa vasta sen jälkeen arvion palvelun suorittamiseen kuluvasta ajasta ja palvelun hinnasta. Lisäksi voit tämän jälkeen myös itse tehdä vielä täsmennyksiä. Myös koesiivouksen kustannuksista kannattaa pyytää etukäteen hinta-arvio.

Voit myös pyytää yritystä näyttämään yrityksen sertifikaatin, laatukäsikirjan sekä yrityksen palvelutuotteista tarkemmat kuvaukset.

Palvelusta kannattaa sopia aina kirjallisesti. Asiakkaan ja palveluntuottajan pitää sopia monista tärkeistä asioista, jotka eivät ilman sopimusta välttämättä tule mieleen. Palvelu kokonaishinnan tai tuntihinnan, keston ja käyntitiheyden lisäksi sopimukseen kirjataan muun muassa palvelun kuvaus eli kohteessa suoritettavat tehtävät, palvelun laatutaso, avainten luovuttaminen ja vaitiolovelvollisuus.

Remonteista sovitaan aikataulu, suoritettavat työt ja töissä käytettävät materiaalit sekä kuka hankkii tarvittavat materiaalit. Laatutason osoittamiseksi voit pyytää esimerkiksi valokuvia aiemmista työkohteista tai aiempien asiakkaiden yhteystiedot laatutason selvittämiseksi. Sopimuksen yhteydessä tehdään sopimus myös avainten luovuttamisesta ja palauttamisesta.

Palveluja hankkiessa kannattaa perehtyä yrityksen arvoihin, toiminta-ajatukseen ja asiakasryhmiin, sillä ne ovat selkäranka, jonka varassa yritys seisoo. Voit tarkastella arvoja ja toiminta-ajatusta vaikkapa seuraavien kysymysten kautta:

 • Ovatko yrityksen arvot samanlaisia kuin omat arvosi?
 • Ovatko sinun kaltaisesi ihmiset yrityksen ykkösasiakkaita?
 • Lupaako yritys joustavat palveluajat?
 • Työskenteleekö yritys ympäristömyönteisesti?
 • Arvostaako yritys monikulttuurisuutta? Ottaako se huomioon erityisryhmät?
 • Takaako yritys aina saman tutun työntekijän? Entä palvelun työntekijän sairastuessa?

Hyvä ja luotettava palveluntuottaja kertoo yrityksen saamasta asiakaspalautteesta niin, että siinä tulee esille yrityksen erityisosaaminen ja kyky vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Yrityksellä voi olla käytössään erilaisia asiakasta yksilöllisesti helpottavia toimintatapoja.

Katso myös