VUOSIKOKOUS


Aika 12.6.2020 klo 9.00 – 10.00
Paikka Etäkokous Teams -yhteydellä

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Asialistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon
  esittäminen
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille
 7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen
  vuodelle 2021
 8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen


  Kokousmateriaalin saat pyydettäessä sähköisesti sihteeri@kotityopalvelut.fi
  Pyydämme ilmoittamaan osallistumisista 8.6.2020 mennessä osoitteeseen
  sihteeri@kotityopalvelut.fi. Ilmoittautumalla saat linkin kokoukseen.

Kotisiivouksen käyttö on turvallista sekä asiakkaalle että työntekijälle

Siivousalan asiantuntija Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulutusta avasi kotisiivouksen turvallisuutta ja vastuullisuutta Puhtausala kiinnostavaksi hankkeen ja Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen järjestämässä webinaarissa 6.5.2020. 

Kakon mukaan kotisiivouksen asiakkaat voidaan jakaa neljään ryhmään, terveet, karanteenissa olevat, tautia sairastavat ja taudin jo sairastaneet asiakkaat. Näille ryhmille siivoukseen ja henkilösuojautumiseen on erilaiset lähtökohdat ja siivouksen ja suojautumisen taso vaihtelee.  

”On erittäin tärkeää huomioida, missä terveystilanteessa olevan asiakkaan luo ollaan menossa siivoamaan. Kun tehdään työsuunnitelma ja valmistaudutaan työn tekemiseen, pitää huomioida oma turvallisuus, mutta ennen kaikkea asiakkaan turvallisuus”, Leila Kakko korostaa.

Siivousmenetelmänä desinfiointia ei ole tarpeellista tehdä terveiden tai karanteenissa olevien henkilöiden kotisiivouksessa. Siivoukseen riittää siivoustiheyden lisääminen, erityisesti kosketuspinnat tulee puhdistaa normaalia useammin, ja hyvä käsihygienia. ”Kakko korostaa, että asiakkaan tulisi myös muistaa, että hänen vastuullaan on ilmoittaa, jos perheessä on epidemiaa tai sairautta, joka voi levitä.”

Eija Lenkkeri, Suomen Kotityöpalveluyhdistyksestä korostaa, ”että on tärkeää alan yritysten tiedostaa suojautumisen merkitys henkilöstön ja asiakkaiden osalta. Nyt tehdyn asiakasluokittelun mukaan on helppo ohjeistaa sekä henkilöstöä, että asiakkaita ja jatkaa turvallisten kotisiivouspalvelujen käyttöä. ”

Luokittelussa terveenä olevien asiakkaiden kodissa voi tehdä normaalin siivouksen, mutta asiakkaan kanssa lähikontaktia tulee välttää. Työvaatetuksena käytetään normaalia työvaatetusta. Työvaatetus tulee pestä päivittäin + 60 asteessa.  Asiakkaan toiveet huomioidaan, mikäli hän haluaa käytettäväksi suojavaatetusta.

Karanteenissa olevan asiakaan esimerkiksi vanhuksen kodissa suositellaan asiakkaan poistumista siivouksen ajaksi ja tehdään normaali siivous. Mikäli asiakas on paikan päällä, tulisi sekä siivoojan että asiakkaan käyttää hengityssuojaa tai maskia.

Asiakaskodissa, jossa epidemia on sairastettu, suositellaan käytettäväksi suojavaatetusta, jolla siivooja suojaa itsensä. Suojavaatetuksena tulisi käyttää kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja suojatakkeja. Näiden osalta tulee huomioida, niiden oikea oppinen päälle laittaminen. ”Monesti näkee, että esimerkiksi suojatakki sidotaan kiinni edestä, kun se tulisi kiinnittää takaa, muistuttaa Kakko”. Tilanteessa suositellaan, että asiakkaat eivät ole paikalla, kotisiivouksen aikana. Koti tulisi aina taudin jälkeen puhdistaa desinfioivilla aineilla.

”Suosittelemme asiakkaalle aina taudin jo mentyä ohi, desinfioivaa siivousta, ennen kuin palataan normaaliin ylläpitosiivoukseen”, kertoo Henri Haho Kotipuhtaaksi Oy:stä. ”Meille työnantajana on tärkeää turvata sekä oma henkilöstö, että asiakkaat taudeilta.”

Neljäntenä ryhmänä luokittelussa on koti, jossa sairastetaan epidemiaa. Tällöin ei suositella lainkaan ulkopuolisen siivoushenkilön menemistä asuntoon vaan asiakasta tulisi ohjata tarpeen mukaan siivoukseen.

Tarkemmin luokittelusta ja toimintaohjeista Puhki.fi ja Kotityopalvelut.fi sivustolla.

Lisätietoja:

Lehtori, puhtausalan asiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu Leila Kakko leila.kakko@tuni.fi p. 0503119623

Puheenjohtaja, Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, Eija Lenkkeri puheenjohtaja@kotityopalvelut.fi p. 0407768728

Suomen Kotityöpalveluyhdistys palkitsi kotityöpalvelualan osaajia

Suomen Kotityöpalveluyhdistys jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon alan yritykselle ja kouluttajalle. Vuoden 2019 kotityöpalvelualan yrityksen valitsi jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola. Valituksi tuli Lahtelainen yritys Siivouspalvelu Tiina Vidgren Tmi. Kummola perusteli valintaansa seuraavasti

“Tiina Vidgrenin yritys täyttää vuoden kotityöpalveluyritykselle annetut kriteerit. Tiina vie yritystään eteenpäin ja huolehtii erityisesti oman henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tiina on mukana Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallituksessa ja on edustanut yhdistystä mm. Opetushallituksen tutkintojen uudistamisen perustetyöryhmässä. Tiina suurperheen äitinä jaksaa viedä alaa eteenpäin ja toimii esimerkkinä vastuullisesta työnantajasta. Tiina on palkittu Lahden kaupungin toimesta v. 2015 vuoden työllistäjänä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallitus valitsi vuoden kotityöpalvelualan kouluttajan opettajaehdokkaiden joukosta Careeria Oy:n opettajan Mirja Martinin. Valinnan perusteluissa hallitus korosti Mirjan pitkäaikaista ja laadukasta työtä alan eteen. Mirja kouluttaa alan osaajia Uudellamaalla ja toimii Kotityöpalvelujen laatujärjestelmässä aktiivisesti niin ohjaajan kuin auditoijanakin.

Palkinnot jaettiin Tampereella Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa 7.11.2019 järjestetyssä Kotityöpalvelupäivässä.

Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtaja Eija Lenkkeri p. 0407768728, puheenjohtaja@kotityopalvelut.fi

Tampereen Kotityöpalvelupäivillä 7.11. tärähtää!

Tässä alla muutama syy osallistua 7.11. Tampereen Kotityöpalvelupäivään! Kaikkien osallistujien kesken arvotaan upeita palkintoja. On muitakin syitä osallistua nimittäin alan viimeisimmät kuulumiset, mahtava verkosto, paljon tietoa ja asiantuntijoita paikalla.

Oletko Sinä tämän tehopakkauksen onnellinen omistaja?
Maistuis varmaan sullekin on nimittäin todellinen herkkukori.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset linkistä :
https://kotityopalvelut.fi/ilmoittautuminen-tapahtumaan/

KOTITYÖPALVELUVÄHENNYKSEN LEIKKAUS VIE ENITEN PIENITULOISILTA JA ERITYISESTI ELÄKELÄISILTÄ

Suomen Kotityöpalveluyhdistys on erittäin huolissaan hallituksen esityksestä leikata kotitalousvähennystä.

Kotityöpalveluvähennystä on maksettu vuonna 2017 yhteensä 441 miljoonaa euroa. Koko summasta kotona tehtäviin kotitaloustöiden osuus on 15 % sisältäen hoito- ja hoivapalvelut. Eläkeläiset käyttivät kotitalousvähennystä yhteensä 167 miljoonaa euroa ja saajia oli noin 175 500. Tämä tarkoittaa 951 euroa per eläkeläinen.

Keskimäärin eläkeläinen on ostanut palveluita 2003 euroa vuoden aikana. Keskimääräinen kotityöpalvelun tuntihinta on 40 €/tunti. Näillä tiedoilla eläkeläinen on käyttänyt kuukaudessa palveluita 4 tuntia. Tuntimäärä on todella vähäinen. Tällä tuntimäärällä eläkeläiselle on käyty esimerkiksi siivoamassa 2 tuntia kahdesti kuukaudessa.

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen aiheuttaa myös kotityöpalvelualalla työskentelevien henkilöiden työllisyyden heikkenemistä. Riskinä on myös lisääntyvä harmaatalous. Kotityöpalvelualan työntekijät ovat yksi heikoimmin palkatuista aloista, noin 11 €/tunti. Yleensä työsuhteet ovat tuntiperusteisia, jolloin jokainen työtunti on tärkeä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen mielestä kotitalousvähennystä tulee ennemminkin kehittää kuin leikata. Kotitalousvähennystä tulisi kehittää ruotsin mallin mukaisesti ja nostaa kotitalouspalvelujen osuutta kotitalousvähennyksessä. Kotityöpalveluilla ja kotitalousvähennyksellä on pystytty turvaamaan vanhusten asuminen kotona pidempään.

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry on kotityöpalvelualan yrittäjien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka hallinnoi myös kotityöpalvelujen laatusertifikaattia. Lisätietoja www.kotityopalvelut.fi

Eija Lenkkeri ,
Hallituksen pj.
040 776 87 28

Henri Haho
Yrittäjä, hallituksen jäsen
044 733 44 58

KOTITYÖPALVELUALAN TULEVAISUUDEN KEHITYKSEN ENNAKOINTI

Ennakointitutkimus kotityöpalvelualan toimintaympäristön kehittämisestä

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry haluaa tunnistaa alalla vallitsevia tulevaisuuden muutoksia ja varautua niihin. Mitä vaikutuksia SOTE -uudistuksella ja teknologian tuomilla uudistuksilla on alan palvelutarjontaan? Miten monikulttuurisuuden ja globalisaation tuomat muutokset ja vaikutukset näkyvät alalla? Centrian ammatti-korkeakoulun opiskelijan Sirpa Katajalaakson ylemmän tradenomitutkinnon opinnäytetyössä selvitettiin myös Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen brändin Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevaisuuden näkymiä ja millaisia mahdollisia alan tulevaan kehitykseen liittyviä epäjatkuvuuksia on ennakoitavissa.

Saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että globalisaatiolla on merkittävä vaikutus alaan. Globalisaatio, joka mullistaa ja on jo nyt mullistanut talouden mekanismeja, nähdään myös kotityöpalvelualalla merkittäväksi muutostekijäksi. Kansainväliset yritysketjut nähdään tulevaisuudessa palvelujen tuottajana, mutta tutkimuksen mukaan kotityöpalvelumarkkinat tarjoavat toimintaedellytykset myös pienille verkostoituneille yrityksille. Menestymisen edellytyksenä nähtiin uuden teknologian hyödyntäminen sekä toiminnan kehittäminen entistä enemmän asiakkaan tarpeita vastaavaksi joustavalla ja henkilökohtaisella palvelutarjonnalla. Kotityöpalvelujen palvelutarjonnan laaja-alaisuus, esimerkiksi kodin kunnossapito- ja remonttipalvelut, piha- ja puutarhanhoitopalvelut sekä tietotekniikan asennus –ja neuvontapalvelut, luovat pienille yrityksille toimintamahdollisuuksia kodin siivouspalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelutarjonnan ohella.

Digitalisaatio ja robotisaatio luovat uusia mahdollisuuksia alalle

Asiantuntijat näkevät teknologian luovan uusia mahdollisuuksia kotityöpalvelujen tuottamiseen – myös haja-asutusalueella. Nyt yrittäjiltä vaaditaan innovaatiokykyä digitalisaation ja robotisaatio hyödyntämiseksi yrityksen arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuutena. Tutkimuksen mukaan vanhusten turvallisuuden ja hyvinvoinnin hoitaminen etävalvonnan avulla kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana.

Monikulttuurisuus lisääntyy kotityöpalvelujen palvelujentarjoajissa

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat tulevat vaikuttamaan alan tulevaisuuteen sekä työvoimana että yrittäjinä. Asiantuntijat arvioivat maahanmuuttajien osuuden kotityöpalvelujen työvoimasta kasvavan seuraavan viiden ja viidentoista vuoden sisällä.

Opinnäytetyössä esitellään ennakointityön työskentelyn kulku ja työn tulokset sekä tutkimuksen tuloksista ra-kennetut kolme erilaista alan tulevaisuuden skenaariota; BAU, toivottava ja mahdollinen sekä ei- toivottava.

Tutkimus on Suomen kotityöpalveluyhdistykselle suoritettu kyselytutkimus, jossa asiantuntijoiden näkemysten avulla selvitettiin alan toimintaympäristön tulevaisuutta määrittäviä tekijöitä. Asiantuntijat edustivat kotityö-palveluja yhtä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitoimialan alatoimialaa. eDelphi-paneeliin osallistui alan työ-elämä- ja järjestötoimijat sekä kotityöpalvelujen oppilaitosverkoston, alan koulutusorganisaatioiden, tutkinto-toimikunnan ja Opetushallituksen ennakointityön asiantuntijat.

Lisätietoja: yliopettaja Marko Ovaskainen, puh. 044 7250435; opinnäytetyön tekijä, tradenomiopiskelija liiketa-lousosaaminen (ylempi) AMK Sirpa Katajalaakso, puh. 045 1381321.
Sirpa Katajalaakson opinnäytetyö on ladattavissa maksutta PDF-muodossa osoitteesta www.theseus.fi

Opinnäytetyö