Suomen Kotityöpalveluyhdistys palkitsi kotityöpalvelualan osaajia

Suomen Kotityöpalveluyhdistys jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon alan yritykselle ja kouluttajalle. Vuoden 2019 kotityöpalvelualan yrityksen valitsi jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola. Valituksi tuli Lahtelainen yritys Siivouspalvelu Tiina Vidgren Tmi. Kummola perusteli valintaansa seuraavasti

“Tiina Vidgrenin yritys täyttää vuoden kotityöpalveluyritykselle annetut kriteerit. Tiina vie yritystään eteenpäin ja huolehtii erityisesti oman henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tiina on mukana Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallituksessa ja on edustanut yhdistystä mm. Opetushallituksen tutkintojen uudistamisen perustetyöryhmässä. Tiina suurperheen äitinä jaksaa viedä alaa eteenpäin ja toimii esimerkkinä vastuullisesta työnantajasta. Tiina on palkittu Lahden kaupungin toimesta v. 2015 vuoden työllistäjänä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallitus valitsi vuoden kotityöpalvelualan kouluttajan opettajaehdokkaiden joukosta Careeria Oy:n opettajan Mirja Martinin. Valinnan perusteluissa hallitus korosti Mirjan pitkäaikaista ja laadukasta työtä alan eteen. Mirja kouluttaa alan osaajia Uudellamaalla ja toimii Kotityöpalvelujen laatujärjestelmässä aktiivisesti niin ohjaajan kuin auditoijanakin.

Palkinnot jaettiin Tampereella Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa 7.11.2019 järjestetyssä Kotityöpalvelupäivässä.

Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtaja Eija Lenkkeri p. 0407768728, puheenjohtaja@kotityopalvelut.fi

Tampereen Kotityöpalvelupäivillä 7.11. tärähtää!

Tässä alla muutama syy osallistua 7.11. Tampereen Kotityöpalvelupäivään! Kaikkien osallistujien kesken arvotaan upeita palkintoja. On muitakin syitä osallistua nimittäin alan viimeisimmät kuulumiset, mahtava verkosto, paljon tietoa ja asiantuntijoita paikalla.

Oletko Sinä tämän tehopakkauksen onnellinen omistaja?
Maistuis varmaan sullekin on nimittäin todellinen herkkukori.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset linkistä :
https://kotityopalvelut.fi/ilmoittautuminen-tapahtumaan/

KOTITYÖPALVELUVÄHENNYKSEN LEIKKAUS VIE ENITEN PIENITULOISILTA JA ERITYISESTI ELÄKELÄISILTÄ

Suomen Kotityöpalveluyhdistys on erittäin huolissaan hallituksen esityksestä leikata kotitalousvähennystä.

Kotityöpalveluvähennystä on maksettu vuonna 2017 yhteensä 441 miljoonaa euroa. Koko summasta kotona tehtäviin kotitaloustöiden osuus on 15 % sisältäen hoito- ja hoivapalvelut. Eläkeläiset käyttivät kotitalousvähennystä yhteensä 167 miljoonaa euroa ja saajia oli noin 175 500. Tämä tarkoittaa 951 euroa per eläkeläinen.

Keskimäärin eläkeläinen on ostanut palveluita 2003 euroa vuoden aikana. Keskimääräinen kotityöpalvelun tuntihinta on 40 €/tunti. Näillä tiedoilla eläkeläinen on käyttänyt kuukaudessa palveluita 4 tuntia. Tuntimäärä on todella vähäinen. Tällä tuntimäärällä eläkeläiselle on käyty esimerkiksi siivoamassa 2 tuntia kahdesti kuukaudessa.

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen aiheuttaa myös kotityöpalvelualalla työskentelevien henkilöiden työllisyyden heikkenemistä. Riskinä on myös lisääntyvä harmaatalous. Kotityöpalvelualan työntekijät ovat yksi heikoimmin palkatuista aloista, noin 11 €/tunti. Yleensä työsuhteet ovat tuntiperusteisia, jolloin jokainen työtunti on tärkeä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen mielestä kotitalousvähennystä tulee ennemminkin kehittää kuin leikata. Kotitalousvähennystä tulisi kehittää ruotsin mallin mukaisesti ja nostaa kotitalouspalvelujen osuutta kotitalousvähennyksessä. Kotityöpalveluilla ja kotitalousvähennyksellä on pystytty turvaamaan vanhusten asuminen kotona pidempään.

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry on kotityöpalvelualan yrittäjien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka hallinnoi myös kotityöpalvelujen laatusertifikaattia. Lisätietoja www.kotityopalvelut.fi

Eija Lenkkeri ,
Hallituksen pj.
040 776 87 28

Henri Haho
Yrittäjä, hallituksen jäsen
044 733 44 58

KOTITYÖPALVELUALAN TULEVAISUUDEN KEHITYKSEN ENNAKOINTI

Ennakointitutkimus kotityöpalvelualan toimintaympäristön kehittämisestä

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry haluaa tunnistaa alalla vallitsevia tulevaisuuden muutoksia ja varautua niihin. Mitä vaikutuksia SOTE -uudistuksella ja teknologian tuomilla uudistuksilla on alan palvelutarjontaan? Miten monikulttuurisuuden ja globalisaation tuomat muutokset ja vaikutukset näkyvät alalla? Centrian ammatti-korkeakoulun opiskelijan Sirpa Katajalaakson ylemmän tradenomitutkinnon opinnäytetyössä selvitettiin myös Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen brändin Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevaisuuden näkymiä ja millaisia mahdollisia alan tulevaan kehitykseen liittyviä epäjatkuvuuksia on ennakoitavissa.

Saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että globalisaatiolla on merkittävä vaikutus alaan. Globalisaatio, joka mullistaa ja on jo nyt mullistanut talouden mekanismeja, nähdään myös kotityöpalvelualalla merkittäväksi muutostekijäksi. Kansainväliset yritysketjut nähdään tulevaisuudessa palvelujen tuottajana, mutta tutkimuksen mukaan kotityöpalvelumarkkinat tarjoavat toimintaedellytykset myös pienille verkostoituneille yrityksille. Menestymisen edellytyksenä nähtiin uuden teknologian hyödyntäminen sekä toiminnan kehittäminen entistä enemmän asiakkaan tarpeita vastaavaksi joustavalla ja henkilökohtaisella palvelutarjonnalla. Kotityöpalvelujen palvelutarjonnan laaja-alaisuus, esimerkiksi kodin kunnossapito- ja remonttipalvelut, piha- ja puutarhanhoitopalvelut sekä tietotekniikan asennus –ja neuvontapalvelut, luovat pienille yrityksille toimintamahdollisuuksia kodin siivouspalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelutarjonnan ohella.

Digitalisaatio ja robotisaatio luovat uusia mahdollisuuksia alalle

Asiantuntijat näkevät teknologian luovan uusia mahdollisuuksia kotityöpalvelujen tuottamiseen – myös haja-asutusalueella. Nyt yrittäjiltä vaaditaan innovaatiokykyä digitalisaation ja robotisaatio hyödyntämiseksi yrityksen arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuutena. Tutkimuksen mukaan vanhusten turvallisuuden ja hyvinvoinnin hoitaminen etävalvonnan avulla kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana.

Monikulttuurisuus lisääntyy kotityöpalvelujen palvelujentarjoajissa

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat tulevat vaikuttamaan alan tulevaisuuteen sekä työvoimana että yrittäjinä. Asiantuntijat arvioivat maahanmuuttajien osuuden kotityöpalvelujen työvoimasta kasvavan seuraavan viiden ja viidentoista vuoden sisällä.

Opinnäytetyössä esitellään ennakointityön työskentelyn kulku ja työn tulokset sekä tutkimuksen tuloksista ra-kennetut kolme erilaista alan tulevaisuuden skenaariota; BAU, toivottava ja mahdollinen sekä ei- toivottava.

Tutkimus on Suomen kotityöpalveluyhdistykselle suoritettu kyselytutkimus, jossa asiantuntijoiden näkemysten avulla selvitettiin alan toimintaympäristön tulevaisuutta määrittäviä tekijöitä. Asiantuntijat edustivat kotityö-palveluja yhtä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitoimialan alatoimialaa. eDelphi-paneeliin osallistui alan työ-elämä- ja järjestötoimijat sekä kotityöpalvelujen oppilaitosverkoston, alan koulutusorganisaatioiden, tutkinto-toimikunnan ja Opetushallituksen ennakointityön asiantuntijat.

Lisätietoja: yliopettaja Marko Ovaskainen, puh. 044 7250435; opinnäytetyön tekijä, tradenomiopiskelija liiketa-lousosaaminen (ylempi) AMK Sirpa Katajalaakso, puh. 045 1381321.
Sirpa Katajalaakson opinnäytetyö on ladattavissa maksutta PDF-muodossa osoitteesta www.theseus.fi

Opinnäytetyö

Vuoden 2017 kotityöpalveluyritys ja -kouluttaja on valittu

Suomen Kotityöpalveluyhdistys on palkinnut Vuoden Kotityöpalveluyrityksen ja Vuoden kotityöpalvelualan kouluttajan Mikkelissä valtakunnallisilla Kotityöpäivillä 11.10.2017!

Vuoden Kotityöpalveluyritykseksi on valittu Sahera Koti Puhtaaksi Oy, Tampereelta. Tunnustus jaettiin 4. kerran.

saheran koti

Sahera Koti Puhtaaksi Oy on suorittanut laatusertifikaatin vuonna 2015. Vuonna 2017 yritys sai Great Place to Work -sertifioinnin, joka on erittäin arvostettu ja etenkin kotityöpalvelualalla harvinainen. Yritys on tehnyt hyvää tulosta ja kasvattanut vuosi vuodelta liiketoimintaansa. Yritys on panostanut raikkaaseen, nuorekkaaseen ja asiakasystävälliseen imagoon onnistuneesti. Yritys edistää omalla esimerkillään alan arvostusta. Yrityksessä on ennakkoluulottomasti raikastettu koko alan imagoa ja arvostusta omilla asenteilla ja teoilla. Hyvin asiakaspalvelua ja asiakashenkisyyttään kuvaavaa on heidän yksi sloganeistaan – “Ole siistijäsi arvoinen” aivan kuten hekin haluavat olla asiakkaansa arvoisia. Yritys osallistuu myös Suomen Parhaat työpaikat 2018 -kisaan ja heidän omana unelmanaan on olla Suomen paras työpaikka! Se kertoo paljon heidän omasta arvostuksestaan alaa ja työtään kohtaan.

Vuoden Kotityöpalvelualan kouluttajaksi on valittu Sanna Salminen, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta.

Vuoden Kotityöpalvelualan kouluttajana Sanna Salminen on työskennellyt monipuolisesti ja hänellä on laaja kokemus alalta. Sanna on ollut aktiivinen osallistumaan koulutuksien järjestämiseen, etenkin Kotityöpalvelujen ammattitutkintojen puolelta. Sanna on toiminut pitkään Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa ja saanut erinomaista palautetta asiakaspalvelusta.

Vuoden Kotityöpalvelualan kouluttajan tunnustus jaettiin vuonna 2017 ensimmäisen kerran.