Siisteys helpottaa kotielämää

Kotien käyttöaste on noussut etätöiden ja -koulun myötä 100 prosenttiin. Normaalisti käyttöaste on 50 – 60 % ja kotia siivotaan noin kerran viikossa. Näin keväisin kodeissa on paljon ulkoa tulevaa pölyä, irtolikaa ja hiekkaa. Kun tähän lisätään normaaleista kodintoiminnoista syntyvä likaisuus, niin siivousta tarvitaan enemmän. Myös perussiivousta tehokkaampaa siivousta tarvitaan. Etenkin jos kotona on sairaita, olisi hyvä käyttää ammattisiivousta, jotta haittamikrobeja saataisiin poistettua.

Olemme jo oppineet käyttämään kotisiivouspalveluja. Nyt on hyvä aika tukea yrittäjiä ja ostaa palveluja helpottamaan arjen pyöritystä. Siivoojan käyntihetki kannattaa käyttää vaikka ulkoiluun.

Eija Lenkkeri
puheenjohtaja
Suomen Kotityöpalveluyhdistys

Satu Grekin
Elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Kotitalousvähennystä saat yritykseltä tilaamastasi kotisiivouksesta vuonna 2021 seuraavasti

 • Kotitalousvähennyksenä voit vähentää kotiin tilatun siivouksen loppusummasta 40 %. Vähennys tehdään suoraan maksamastasi verosta  
 • Vähennyksen maksimimäärä on 2250 euroa vuodessa, kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on henkilökohtainen
 • Ennen vähennyksestä saatavaa hyötyä maksat itse 100 euron omavastuuosuuden. Omavastuun joudut maksamaan vain kerran vuodessa, tämän jälkeen voit saada kotitalousvähennystä veroistasi
 • Samassa taloudessa asuva pariskunta voi vähentää kotisiivouksesta vuodessa yhteensä maksimissaan 4500 euroa. Kummankin puolison osalta maksetaan ensin omavastuuosuus
 • Siivousyritykselle maksamastasi korvauksesta saat kotitalousvähennyksen vain, jos se kuuluu ennakonperintärekisteriin. Yrityksen kuulumisen ennakonperintärekisteriin voit varmistaa julkisesta yritysrekisteristä
 • Kotitalousvähennystä haetaan veroilmoituksella tai ennakkoon verotoimistosta. Katso tarkemmat ohjeet verotoimiston sivuilta
 • Kotitalousvähennystä voit hakea myös jälkikäteen useaamman vuoden ajalta
 • Suunnittelemalla laskunmaksuasi voit vuodenvaihteessa jakaa kotitalousvähennystä kahdelle eri vuodelle ja maksimoida veroetusi

Hyvät kotiin vietävien palveluiden yksin- ja mikroyrittäjät

Pyydän teitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjät vastaamaan ”kotiin vietävien palveluiden yksin- ja mikroyrittäjien (alle 10 henkilöä työllistävät) hyvinvointiin” liittyvään kyselyyn.

Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 10 minuuttia. Vastausaikaa kyselyyn on 25.10.2020.

Kyselyä saa jakaa ja vastaajat pysyvät anonyyminä.

https://link.webropolsurveys.com/S/4988DA886258AC0C

Kyselyn toimeksiantaja on Satakunnan Yrittäjät ry.

Lisätietoja:

Merja Lovén
Projektipäällikkö
Geronomi AMK, Turun ammattikorkeakoulu, YAMK- opiskelija
merja.loven1@edu.turkuamk.fi
044-342 8002

KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ TULEE NOSTAA MERKITTÄVÄSTI TÄNÄ JA ENSI VUONNA

Suomen Kotityöpalveluyhdistys esittää kotitalousvähennysoikeuden nostamista merkittävästi auttamaan elvyttämään koronan jälkeistä toimintaa.

Koronan aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat olleet huomattavia niin kotitalouksille kuin alan yrittäjille. Erityisesti pienet kotityöpalvelualan yritykset ovat olleet ahdingossa, kun asiakkaat ovat peruneet kotisiivouksia ja muita kotityöpalveluja kuten avustamisia. Koronan aikana riskiryhmät, kuten vanhukset ja henkilökohtaista apua tarvitsevat, ovat lopettaneet palvelujen ostot.

Suomen Kotityöpalveluyhdistys esittää, että kotitalousvähennyksen prosentuaalinen osuus olisi vuoden 2020 loppuun asti 70 % ostettujen palveluiden palkkakuluista ja vuonna 2021 50 %. Tällä tavoin pystytäisiin takaamaan alan työllisyys ja mahdollistettaisiin kotitalouksille palvelujen ostojen lisäämisen.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen mielestä kotitalousvähennystä tulee myös kehittää. Kotitalousvähennystä tulisi kehittää ruotsin mallin mukaisesti ja nostaa kotitalouspalvelujen osuutta kotitalousvähennyksessä. Alan kasvun ja elinvoimaisuuden kannalta on kotitalousvähennys tärkeä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry on kotityöpalvelualan yrittäjien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka hallinnoi myös kotityöpalvelujen laatusertifikaattia. Lisätietoja www.kotityopalvelut.fi

Eija Lenkkeri
Hallituksen pj.
040 776 87 28

Henri Haho
Yrittäjä, hallituksen jäsen
044 733 44 58

VUOSIKOKOUS


Aika 12.6.2020 klo 9.00 – 10.00
Paikka Etäkokous Teams -yhteydellä

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Asialistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon
  esittäminen
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille
 7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen
  vuodelle 2021
 8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen


  Kokousmateriaalin saat pyydettäessä sähköisesti sihteeri@kotityopalvelut.fi
  Pyydämme ilmoittamaan osallistumisista 8.6.2020 mennessä osoitteeseen
  sihteeri@kotityopalvelut.fi. Ilmoittautumalla saat linkin kokoukseen.

Kotisiivouksen käyttö on turvallista sekä asiakkaalle että työntekijälle

Siivousalan asiantuntija Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulutusta avasi kotisiivouksen turvallisuutta ja vastuullisuutta Puhtausala kiinnostavaksi hankkeen ja Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen järjestämässä webinaarissa 6.5.2020. 

Kakon mukaan kotisiivouksen asiakkaat voidaan jakaa neljään ryhmään, terveet, karanteenissa olevat, tautia sairastavat ja taudin jo sairastaneet asiakkaat. Näille ryhmille siivoukseen ja henkilösuojautumiseen on erilaiset lähtökohdat ja siivouksen ja suojautumisen taso vaihtelee.  

”On erittäin tärkeää huomioida, missä terveystilanteessa olevan asiakkaan luo ollaan menossa siivoamaan. Kun tehdään työsuunnitelma ja valmistaudutaan työn tekemiseen, pitää huomioida oma turvallisuus, mutta ennen kaikkea asiakkaan turvallisuus”, Leila Kakko korostaa.

Siivousmenetelmänä desinfiointia ei ole tarpeellista tehdä terveiden tai karanteenissa olevien henkilöiden kotisiivouksessa. Siivoukseen riittää siivoustiheyden lisääminen, erityisesti kosketuspinnat tulee puhdistaa normaalia useammin, ja hyvä käsihygienia. ”Kakko korostaa, että asiakkaan tulisi myös muistaa, että hänen vastuullaan on ilmoittaa, jos perheessä on epidemiaa tai sairautta, joka voi levitä.”

Eija Lenkkeri, Suomen Kotityöpalveluyhdistyksestä korostaa, ”että on tärkeää alan yritysten tiedostaa suojautumisen merkitys henkilöstön ja asiakkaiden osalta. Nyt tehdyn asiakasluokittelun mukaan on helppo ohjeistaa sekä henkilöstöä, että asiakkaita ja jatkaa turvallisten kotisiivouspalvelujen käyttöä. ”

Luokittelussa terveenä olevien asiakkaiden kodissa voi tehdä normaalin siivouksen, mutta asiakkaan kanssa lähikontaktia tulee välttää. Työvaatetuksena käytetään normaalia työvaatetusta. Työvaatetus tulee pestä päivittäin + 60 asteessa.  Asiakkaan toiveet huomioidaan, mikäli hän haluaa käytettäväksi suojavaatetusta.

Karanteenissa olevan asiakaan esimerkiksi vanhuksen kodissa suositellaan asiakkaan poistumista siivouksen ajaksi ja tehdään normaali siivous. Mikäli asiakas on paikan päällä, tulisi sekä siivoojan että asiakkaan käyttää hengityssuojaa tai maskia.

Asiakaskodissa, jossa epidemia on sairastettu, suositellaan käytettäväksi suojavaatetusta, jolla siivooja suojaa itsensä. Suojavaatetuksena tulisi käyttää kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja suojatakkeja. Näiden osalta tulee huomioida, niiden oikea oppinen päälle laittaminen. ”Monesti näkee, että esimerkiksi suojatakki sidotaan kiinni edestä, kun se tulisi kiinnittää takaa, muistuttaa Kakko”. Tilanteessa suositellaan, että asiakkaat eivät ole paikalla, kotisiivouksen aikana. Koti tulisi aina taudin jälkeen puhdistaa desinfioivilla aineilla.

”Suosittelemme asiakkaalle aina taudin jo mentyä ohi, desinfioivaa siivousta, ennen kuin palataan normaaliin ylläpitosiivoukseen”, kertoo Henri Haho Kotipuhtaaksi Oy:stä. ”Meille työnantajana on tärkeää turvata sekä oma henkilöstö, että asiakkaat taudeilta.”

Neljäntenä ryhmänä luokittelussa on koti, jossa sairastetaan epidemiaa. Tällöin ei suositella lainkaan ulkopuolisen siivoushenkilön menemistä asuntoon vaan asiakasta tulisi ohjata tarpeen mukaan siivoukseen.

Tarkemmin luokittelusta ja toimintaohjeista Puhki.fi ja Kotityopalvelut.fi sivustolla.

Lisätietoja:

Lehtori, puhtausalan asiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu Leila Kakko leila.kakko@tuni.fi p. 0503119623

Puheenjohtaja, Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, Eija Lenkkeri puheenjohtaja@kotityopalvelut.fi p. 0407768728

Suomen Kotityöpalveluyhdistys palkitsi kotityöpalvelualan osaajia

Suomen Kotityöpalveluyhdistys jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon alan yritykselle ja kouluttajalle. Vuoden 2019 kotityöpalvelualan yrityksen valitsi jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola. Valituksi tuli Lahtelainen yritys Siivouspalvelu Tiina Vidgren Tmi. Kummola perusteli valintaansa seuraavasti

“Tiina Vidgrenin yritys täyttää vuoden kotityöpalveluyritykselle annetut kriteerit. Tiina vie yritystään eteenpäin ja huolehtii erityisesti oman henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tiina on mukana Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallituksessa ja on edustanut yhdistystä mm. Opetushallituksen tutkintojen uudistamisen perustetyöryhmässä. Tiina suurperheen äitinä jaksaa viedä alaa eteenpäin ja toimii esimerkkinä vastuullisesta työnantajasta. Tiina on palkittu Lahden kaupungin toimesta v. 2015 vuoden työllistäjänä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallitus valitsi vuoden kotityöpalvelualan kouluttajan opettajaehdokkaiden joukosta Careeria Oy:n opettajan Mirja Martinin. Valinnan perusteluissa hallitus korosti Mirjan pitkäaikaista ja laadukasta työtä alan eteen. Mirja kouluttaa alan osaajia Uudellamaalla ja toimii Kotityöpalvelujen laatujärjestelmässä aktiivisesti niin ohjaajan kuin auditoijanakin.

Palkinnot jaettiin Tampereella Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa 7.11.2019 järjestetyssä Kotityöpalvelupäivässä.

Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtaja Eija Lenkkeri p. 0407768728, puheenjohtaja@kotityopalvelut.fi

Tampereen Kotityöpalvelupäivillä 7.11. tärähtää!

Tässä alla muutama syy osallistua 7.11. Tampereen Kotityöpalvelupäivään! Kaikkien osallistujien kesken arvotaan upeita palkintoja. On muitakin syitä osallistua nimittäin alan viimeisimmät kuulumiset, mahtava verkosto, paljon tietoa ja asiantuntijoita paikalla.

Oletko Sinä tämän tehopakkauksen onnellinen omistaja?
Maistuis varmaan sullekin on nimittäin todellinen herkkukori.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset linkistä :
https://kotityopalvelut.fi/ilmoittautuminen-tapahtumaan/