Kuluttajan­suojalaki

Kuluttajansuojalaki on olemassa sinua varten, kuluttaja. Lakia sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä tehtyihin kauppoihin, ei kahden kuluttajan eikä kahden elinkeinonharjoittajan välisiin kauppoihin.

Kuluttajansuojalaki turvaa palvelunostajaa

Lain tarkoitus on suojata oikeutesi saada juuri sellainen tuote tai palvelu, jonka olet halunnut ja tilannut ja jonka yrittäjä on luvannut sinulle toimittaa. Jos kaupoissa ilmenee erimielisyyksiä, kuluttajaviranomaiset auttavat kuluttajaa

Oikeuksia ja velvollisuuksia

Laki tuo myyjälle ja kuluttajalle sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Myyjän velvollisuus on toimittaa sovitunlainen tuote tai palvelu sovittuna aikana, sovittuun hintaan. Kuluttajalla on oikeus saada sellainen tuote tai palvelu, jota myyjä on kertonut tuottavansa. Kuluttajan velvollisuutena taas on selvittää tarkoin etukäteen, mitä on ostamassa, ja maksaa tavaran tai palvelun hinta kokonaan sovittuna aikana.

Etkö ole saanut sellaista palvelua kuin oli sovittu? Silloin sinulla on oikeus valittaa. Mutta velvollisuutesi on tehdä valitus viipymättä. Myyjällä puolestaan on oikeus tulla korjaamaan työnsä.

Kauppa on sopimus

Kun ostat tavaran tai palvelun, teet sopimuksen. Sopimuksesta kaupan molempien osapuolten on pidettävä kiinni, eikä kumpikaan voi yksin muuttaa sopimusta. Kauppaa ei siis enää voi perua, vaikka tulisikin katumapäälle.

Kaupoista, varsinkin isommista, on aina hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Monet esimerkiksi remontteja koskevista riidoista johtuu siitä, että toimitusajoista on sovittu vain suullisesti.

Tiesitkö että

Etkö ole saanut sellaista palvelua kuin oli sovittu? Silloin sinulla on oikeus reklamoida. Mutta velvollisuutesi on tehdä reklamointi viipymättä. Myyjällä puolestaan on oikeus tulla korjaamaan työnsä.