Yrittäjä auttaa kotitalousvähennyksen hakemisessa

Käytä kotityöpalveluun verottajan kotitalousvähennystä!

Laadukas ja asiakkaan etua ajatteleva kotityöpalveluyrittäjä auttaa asiakasta kotitalousvähennyksen laskemisessa ja hakemisessa. Halutessaan asiakkaasi voi hakea kotitalousvähennystä verottajalta jo ennakkoon.

Mikä on kotitalousvähennys? 

Voit hakea verotuksessa kotitalousvähennystä, kun asiakkaasi on teettänyt kotona tai vapaa-ajan asunnossaan

  • kotitaloustyötä eli siivousta tai pihatöitä (esim. asunnon siivous, lumityöt, haravointi) 
  • hoiva- tai hoitotyötä (esim. ruoanlaitto, peseminen, pukeminen) 
  • remontin (esim. keittiöremontin tai omakotitalon sähkö- tai putkitöitä).

Kotitalousvähennyksen määrä vuonna 2022 

Kotitaloustyö, hoiva- ja hoitotyö sekä öljylämmityksestä luopuminen 

  • Jos ostat työn yritykseltä: 60 % työn osuudesta, jossa on mukana arvonlisävero 
  • Jos palkkaat työntekijän: 30 % palkasta ja työnantajan sivukulut. 
  • Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Vähennystä voi saada enintään 3 500 euroa vuodessa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä enintään 7 000 euroa. 

Remontointi eli asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö 

  • Jos ostat työn yritykseltä: 40 % työn osuudesta, jossa on mukana arvonlisävero 
  • Jos palkkaat työntekijän: 15 % palkasta ja työnantajan sivukulut 
  • Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Vähennystä voi saada enintään 2 250 euroa vuodessa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä enintään 4 500 euroa

Lue lisää:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/