Palveluyrityksen arvot

Yrityksen arvot ovat sen selkäranka

Palveluja hankkiessa kannattaa perehtyä yrityksen arvoihin, toiminta-ajatukseen ja asiakasryhmiin, sillä ne ovat selkäranka, jonka varassa yritys seisoo. Voit tarkastella arvoja ja toiminta-ajatusta vaikkapa seuraavien kysymysten kautta:

  • Ovatko yrityksen arvot samanlaisia kuin omat arvosi?
  • Ovatko sinun kaltaisesi ihmiset yrityksen ykkösasiakkaita?
  • Lupaako yritys joustavat palveluajat?
  • Työskenteleekö yritys ympäristömyönteisesti?
  • Arvostaako yritys monikulttuurisuutta? Ottaako se huomioon erityisryhmät?
  • Takaako yritys aina saman tutun työntekijän? Entä palvelun työntekijän sairastuessa?