Palvelun hinta ja hinnoittelun perusteet

Pyydä hinta-arvio ja kysy hinnoittelun perusteet

Kuluttajansuojalaki edellyttää, että kuluttaja saa arvion tilaamansa palvelun kokonaishinnasta. Sinulla on oikeus ja velvollisuus tietää haluamasi palvelun hinta ja sisältö, ennen kuin sitoudut mihinkään. Varmista siis palveluntuottajalta, paljonko palvelu maksaa ja mistä hinta muodostuu.

Kun haluat teettää remontin tai muun työn urakalla, ammattitaitoinen palveluntarjoaja haluaa käydä tutustumassa remontoitavaan tilaan tehdäkseen sitovan arvion. Puhelimitse voi antaa vain suuntaa-antavan arvion.

Hinnoittelun yleisiä perusteita

Kotityöpalveluyritys hinnoittelee palvelunsa kuten kaikki vastuulliset yritykset. Hinnoittelun on katettava työntekijän palkka, verot, vakuutukset, toimitilan ylläpitokustannukset, työvälineiden ja -aineiden hankintakulut, ostettavat tukipalvelut ja lukuisat muut asiat.

Kotityöpalvelu hinnoitellaan yleensä työhön kuluvan ajan mukaan tuntiveloituksella. Pääkaupunkiseudulla tuntiveloitus on hieman korkeampi kuin muualla Suomessa.

Jotkut yritykset hinnoittelevat työn siivottavan neliömäärän mukaan, mutta tämä hinnoitteluperuste ei ole kovin yleinen. Joillakin yrityksillä on työlle vähimmäishinta, siivousyrittäjillä usein kahden tunnin veloitus. Tieto- ja viestintätekniikkayrityksellä minimihinta voi olla tunnin veloitus. Palvelun maksaminen laskulla voi lisätä kokonaiskustannuksia muutamalla eurolla.

Hinnoittelu voi vaihdella viikonpäivän ja vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi loppuviikosta siivouksen tuntihinta voi olla korkeampi kuin alkuviikosta. Lauantaina, sunnuntaita tai muuna poikkeavana aikana tehtävällä työllä voi olla eri hinta.

Osa yrityksistä veloittaa matkakulut erikseen, kun taas jotkut yritykset eivät niitä erittele. Jotkut siivousyritykset perivät erillisen hinnan yrityksen välineiden ja aineiden käytöstä. Ammattikäyttöön suunnitellut työvälineet ovat ergonomisia, ja käyttäessään yrityksen omia aineita ja välineitä yrittäjä voi varmistaa välineiden puhtauden ja toimintakunnon.