Sertifioitujen yritysjäsenten ja muiden yritysjäsenten edut

   • Mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa kantaa toimialan ja ammattiryhmän edunvalvontaan ja muihin alaa koskeviin kysymyksiin sekä lakimuutoksiin
   • Yhteisön tuella mukana kehittämässä kotityöpalvelualaa ja imagoa.
   • Mahdollisuus verkottua yhdistyksen jäsenten kanssa
   • Mahdollisuus osallistua kotityöpalveluyhdistyksen vuotuisille Kotityöpalvelupäiville sekä koulutuksiin ja tapahtumiin.
    Niissä yritykset voivat esitellä toimintaansa. Mahdollisesta osallistumismaksusta jäsenyrityksen edustaja saa 20 prosentin alennuksen.
   • Mahdollisuus saada oppilaitoksilta tietoa ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuuksista ja ohjausta osallistua esimerkiksi tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen.
   • Sertifioitu yritys saa yhteystietonsa ja palvelunsa näkyville sertifioitujen yritysten rekisterissä kotityopalvelut.fi-sivustolla.
   • Yritysjäsen saa salasanan, joilla saa käyttöönsä kaiken sivustolla salasanan takana olevan aineiston, kuten laatujärjestelmän dokumentaation ja sertifikaattitunnukset.
   • Sinituotteen tarjous:

  • Alennuksia täsmätyöterveydestä

   Suomen Kotityöpalveluyhdistyksellä ja Täsmä Työterveydellä on sopimus, jonka puitteissa saat alennusta työterveydenpalveluista. Lue lisää

Kirjaudu suojattuun aineistoon saamallasi käyttäjätunnuksella ja salasanalla.