Työterveyshuolto yrittäjän tukena

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville ja se on osa terveydenhuollon kokonaisuutta.

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen. Yrittäjälle työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista, mutta hyvin suositeltavaa.

Työterveyshuolto on työnantajalta investointi tuottavuuteen ja henkilöstönhyvinvointiin. Työpaikan ja työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuusongelmien esiin nostaminen ajoissa maksaa sijoitetun euron 3-5-kertaisena takaisin.  Työterveyshuollon tarkka sisältö määräytyy aina yrityksessä tehtävän työn, työolosuhteiden ja työjärjestelyiden sekä työntekijöihin liittyvien tekijöiden perusteella.

 Vain yhdenkin työntekijän työllistävä työnantaja on velvollinen järjestämään vähintään lakisääteisen työterveyshuollon. Työterveyshuolto on ainakin vielä toistaiseksi kelan korvaamaa toimintaa.

Lakisääteisellä työterveyshuollolla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitys ja lakisääteiset terveystarkastukset.

Täsmä Työterveys tuottaa lakisääteisiä työterveyshuollon palveluja. Keskeistä toiminnassamme on yrittäjälähtöinen ajattelutapa. Tuotamme lakisääteiset palvelut suoraan yritykseen erittäin kustannustehokkaasti.
Suunnittelemme työterveyshuollon sisällön yhteistyössä yrityksen kanssa aina toiveet ja tarpeet huomioiden. Emme pakkomyy yritysasiakkaillemme ylimääräisiä työhyvinvointipalveluja ja pidämme tiukasti kiinni siitä, mitä kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja mitä ei. Koska keskitymme olennaiseen, niin asiakasyrityksen työntekijät saavat työterveyshuollon ammattilaisiltamme nopean avun työkykyongelmien ratkaisussa ja ohjauksen oikeille jatkohoitopoluille.

Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle aina vapaaehtoista.

Etäsairaanhoito on nykyaikainen tapa hoitaa sairasvastaanotto ja sen hyödyntäminen säästää paljon aikaa sekä kustannuksia verrattuna normaaliin vastaanottotoimintaan. Kaikkia asioita ei etäyhteydellä pystytä hoitamaan, mutta arvion mukaan jopa 75% kaikista vastaanottokäynneistä on hoidettavissa etänä.

Täsmä Työterveyden tarjoama etäsairaanhoito on selkeä ja tietoturvallinen viestintäkanava, jossa viestit ohjautuvat suoraan oikealle ammattilaiselle. Palvelussa kommunikoidaan käyttäen viestejä, videoyhteyksiä, kuvia ja muita liitteitä. Etäpalvelua voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella, eikä sen käyttö vaadi laitteille mitään asennuksia.

Mikäli tulee tarve tehdä tarkentavia diagnostisia tutkimuksia (verikokeet, kuvantamistutkimukset), Täsmä Työterveyden ammattilaiset pystyvät tekemään lähetteen suoraan Synlabin järjestelmään. Synlabin hinnat tutkimuksille ovat jopa 60-90% halvemmat kuin mihin työterveyshuollossa on perinteisesti totuttu. Synlabin yli 30 toimipistettä valtakunnallisesti takaavat palveluiden hyvän saatavuuden.

pienyritys_tth_tarkistuslista

Lue lisää https://www.tasma.fi