Hyvät kotiin vietävien palveluiden yksin- ja mikroyrittäjät

Pyydän teitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjät vastaamaan ”kotiin vietävien palveluiden yksin- ja mikroyrittäjien (alle 10 henkilöä työllistävät) hyvinvointiin” liittyvään kyselyyn.

Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 10 minuuttia. Vastausaikaa kyselyyn on 25.10.2020.

Kyselyä saa jakaa ja vastaajat pysyvät anonyyminä.

https://link.webropolsurveys.com/S/4988DA886258AC0C

Kyselyn toimeksiantaja on Satakunnan Yrittäjät ry.

Lisätietoja:

Merja Lovén
Projektipäällikkö
Geronomi AMK, Turun ammattikorkeakoulu, YAMK- opiskelija
merja.loven1@edu.turkuamk.fi
044-342 8002