Kotisiivouksen käyttö on turvallista sekä asiakkaalle että työntekijälle

Siivousalan asiantuntija Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulutusta avasi kotisiivouksen turvallisuutta ja vastuullisuutta Puhtausala kiinnostavaksi hankkeen ja Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen järjestämässä webinaarissa 6.5.2020. 

Kakon mukaan kotisiivouksen asiakkaat voidaan jakaa neljään ryhmään, terveet, karanteenissa olevat, tautia sairastavat ja taudin jo sairastaneet asiakkaat. Näille ryhmille siivoukseen ja henkilösuojautumiseen on erilaiset lähtökohdat ja siivouksen ja suojautumisen taso vaihtelee.  

”On erittäin tärkeää huomioida, missä terveystilanteessa olevan asiakkaan luo ollaan menossa siivoamaan. Kun tehdään työsuunnitelma ja valmistaudutaan työn tekemiseen, pitää huomioida oma turvallisuus, mutta ennen kaikkea asiakkaan turvallisuus”, Leila Kakko korostaa.

Siivousmenetelmänä desinfiointia ei ole tarpeellista tehdä terveiden tai karanteenissa olevien henkilöiden kotisiivouksessa. Siivoukseen riittää siivoustiheyden lisääminen, erityisesti kosketuspinnat tulee puhdistaa normaalia useammin, ja hyvä käsihygienia. ”Kakko korostaa, että asiakkaan tulisi myös muistaa, että hänen vastuullaan on ilmoittaa, jos perheessä on epidemiaa tai sairautta, joka voi levitä.”

Eija Lenkkeri, Suomen Kotityöpalveluyhdistyksestä korostaa, ”että on tärkeää alan yritysten tiedostaa suojautumisen merkitys henkilöstön ja asiakkaiden osalta. Nyt tehdyn asiakasluokittelun mukaan on helppo ohjeistaa sekä henkilöstöä, että asiakkaita ja jatkaa turvallisten kotisiivouspalvelujen käyttöä. ”

Luokittelussa terveenä olevien asiakkaiden kodissa voi tehdä normaalin siivouksen, mutta asiakkaan kanssa lähikontaktia tulee välttää. Työvaatetuksena käytetään normaalia työvaatetusta. Työvaatetus tulee pestä päivittäin + 60 asteessa.  Asiakkaan toiveet huomioidaan, mikäli hän haluaa käytettäväksi suojavaatetusta.

Karanteenissa olevan asiakaan esimerkiksi vanhuksen kodissa suositellaan asiakkaan poistumista siivouksen ajaksi ja tehdään normaali siivous. Mikäli asiakas on paikan päällä, tulisi sekä siivoojan että asiakkaan käyttää hengityssuojaa tai maskia.

Asiakaskodissa, jossa epidemia on sairastettu, suositellaan käytettäväksi suojavaatetusta, jolla siivooja suojaa itsensä. Suojavaatetuksena tulisi käyttää kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja suojatakkeja. Näiden osalta tulee huomioida, niiden oikea oppinen päälle laittaminen. ”Monesti näkee, että esimerkiksi suojatakki sidotaan kiinni edestä, kun se tulisi kiinnittää takaa, muistuttaa Kakko”. Tilanteessa suositellaan, että asiakkaat eivät ole paikalla, kotisiivouksen aikana. Koti tulisi aina taudin jälkeen puhdistaa desinfioivilla aineilla.

”Suosittelemme asiakkaalle aina taudin jo mentyä ohi, desinfioivaa siivousta, ennen kuin palataan normaaliin ylläpitosiivoukseen”, kertoo Henri Haho Kotipuhtaaksi Oy:stä. ”Meille työnantajana on tärkeää turvata sekä oma henkilöstö, että asiakkaat taudeilta.”

Neljäntenä ryhmänä luokittelussa on koti, jossa sairastetaan epidemiaa. Tällöin ei suositella lainkaan ulkopuolisen siivoushenkilön menemistä asuntoon vaan asiakasta tulisi ohjata tarpeen mukaan siivoukseen.

Tarkemmin luokittelusta ja toimintaohjeista Puhki.fi ja Kotityopalvelut.fi sivustolla.

Lisätietoja:

Lehtori, puhtausalan asiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu Leila Kakko leila.kakko@tuni.fi p. 0503119623

Puheenjohtaja, Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, Eija Lenkkeri puheenjohtaja@kotityopalvelut.fi p. 0407768728