KOTITYÖPALVELUVÄHENNYKSEN LEIKKAUS VIE ENITEN PIENITULOISILTA JA ERITYISESTI ELÄKELÄISILTÄ

Suomen Kotityöpalveluyhdistys on erittäin huolissaan hallituksen esityksestä leikata kotitalousvähennystä.

Kotityöpalveluvähennystä on maksettu vuonna 2017 yhteensä 441 miljoonaa euroa. Koko summasta kotona tehtäviin kotitaloustöiden osuus on 15 % sisältäen hoito- ja hoivapalvelut. Eläkeläiset käyttivät kotitalousvähennystä yhteensä 167 miljoonaa euroa ja saajia oli noin 175 500. Tämä tarkoittaa 951 euroa per eläkeläinen.

Keskimäärin eläkeläinen on ostanut palveluita 2003 euroa vuoden aikana. Keskimääräinen kotityöpalvelun tuntihinta on 40 €/tunti. Näillä tiedoilla eläkeläinen on käyttänyt kuukaudessa palveluita 4 tuntia. Tuntimäärä on todella vähäinen. Tällä tuntimäärällä eläkeläiselle on käyty esimerkiksi siivoamassa 2 tuntia kahdesti kuukaudessa.

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen aiheuttaa myös kotityöpalvelualalla työskentelevien henkilöiden työllisyyden heikkenemistä. Riskinä on myös lisääntyvä harmaatalous. Kotityöpalvelualan työntekijät ovat yksi heikoimmin palkatuista aloista, noin 11 €/tunti. Yleensä työsuhteet ovat tuntiperusteisia, jolloin jokainen työtunti on tärkeä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen mielestä kotitalousvähennystä tulee ennemminkin kehittää kuin leikata. Kotitalousvähennystä tulisi kehittää ruotsin mallin mukaisesti ja nostaa kotitalouspalvelujen osuutta kotitalousvähennyksessä. Kotityöpalveluilla ja kotitalousvähennyksellä on pystytty turvaamaan vanhusten asuminen kotona pidempään.

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry on kotityöpalvelualan yrittäjien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka hallinnoi myös kotityöpalvelujen laatusertifikaattia. Lisätietoja www.kotityopalvelut.fi

Eija Lenkkeri ,
Hallituksen pj.
040 776 87 28

Henri Haho
Yrittäjä, hallituksen jäsen
044 733 44 58