Usein kysyttyä

Mikä on laatusertifikaatin tavaramerkki?

Patentti- ja rekisterihallitus myönsi kotityöpalvelun sertifikaatille lokakuussa 2009 yhteismerkkityyppisen tavaramerkin, jonka haltijana on Suomen Kotityöpalveluyhdistys. Yhteismerkin eli tarkastusmerkin voi saada viranomainen, yhteisö tai säätiö, jonka tehtävänä on tavaroiden tai palvelujen tarkastaminen tai valvominen tai niitä koskevien määräysten antaminen. Rekisteröinnin ansiosta merkin haltijalla, tässä tapauksessa Suomen Kotityöpalveluyhdistyksellä, on yksinoikeus käyttää merkkiä tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevissa tavaroissa ja palveluissa, tässä tapauksessa kotityöpalvelujen tarkastamisessa ja valvonnassa. Tavaramerkki löytyy PRH:n tavaramerkkitietokannasta rekisterinumerolla 247037

Miksi laatusertifikaatti kannattaa hankkia?

Luotettavuus, laatu ja sen varmistus ovat kotityöpalvelun tulevaisuuden menestystekijöitä. Yrittäjälle laatujärjestelmä tarjoaa välineen kehittää toimintaansa ja omaa osaamistaan. Laatusertifioinnin kautta kotityöpalvelualan imago, palveluiden markkinointi ja tarvittavat yhteistyöverkostot kokonaisuutena kehittyvät alan yrittäjiä ja asiakkaita palveleviksi.

Kotityöpalvelun laatujärjestelmä toimii alan kehittämisen työkaluna ja antaa mahdollisuuden seurata kotityöpalvelualan yritystoiminnan kehittymistä systemaattisesti. Laatujärjestelmän avulla edistetään ennen kaikkea sitä, että asiakas saa laadukasta ja luotettavaa palvelua kotiinsa.

Miten saan laatusertifikaatin?

Sertifikaatin suorittamiseen liittyy oppilaitosten järjestämä laatujärjestelmäkoulutus. Koulutuksessa yritykset perehtyvät laatujärjestelmän kriteeristöön sekä itsearvioinnin ja oman yrityksen laatukäsikirjan tekemiseen. Koulutuksen ja saamansa ohjauksen jälkeen yritys voi auditoijan suosituksesta hakea laatusertifiointia. Sertifikaatin myöntää Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta.

Mitkä yritykset ovat jo hankkineet laatusertifikaatin?

Ensimmäiset kotityöpalvelun laatusertifikaatit myönnettiin marraskuussa 2010 yli 20 yritykselle, jotka toimivat eri puolilla Suomea.
Löydät yritykset täältä!