Sertifiointi

Sertifiointi ja laatujärjestelmä

Laatujärjestelmäprosessissa kotityöpalveluyritys voi suorittaa kotityöpalvelun laatusertifikaatin. Laatusertifikaatti on tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Sertifikaatin myöntää Suomen kotityöpalveluyhdistyksen hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta.

tunnustettua laatua

Miksi laatusertifikaatti kannattaa hankkia?

Luotettavuus, laatu ja sen varmistus ovat kotityöpalvelun tulevaisuuden menestystekijöitä. Yrittäjälle laatujärjestelmä tarjoaa välineen kehittää toimintaansa ja omaa osaamistaan. Laatusertifioinnin kautta kotityöpalvelualan imago, palveluiden markkinointi ja tarvittavat yhteistyöverkostot kokonaisuutena kehittyvät alan yrittäjiä ja asiakkaita palveleviksi.

Kotityöpalvelun laatujärjestelmä toimii alan kehittämisen työkaluna ja antaa mahdollisuuden seurata kotityöpalvelualan yritystoiminnan kehittymistä systemaattisesti. Laatujärjestelmän avulla edistetään ennen kaikkea sitä, että asiakas saa laadukasta ja luotettavaa palvelua kotiinsa.

laatujärjestelmäkoulutus

Miten saan laatusertifikaatin?

Sertifikaatin suorittamiseen liittyy oppilaitosten järjestämä laatujärjestelmäkoulutus. Koulutuksessa yritykset perehtyvät laatujärjestelmän kriteeristöön sekä itsearvioinnin ja oman yrityksen laatukäsikirjan tekemiseen. Koulutuksen ja saamansa ohjauksen jälkeen yritys voi auditoijan suosituksesta hakea laatusertifiointia. Sertifikaatin myöntää Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta.

Laatujärjestelmän auditointihinnasto kotityöpalvelualan yrityksille

Sertifikaatin vuosimaksu 1-4 hlön yritys – 100 €(+alv 24 %)
Sertifikaatin vuosimaksu 5- hlön yritys – 300 €(+alv 24 %)

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry/ Laatulautakunta laskuttaa vuosimaksun yrittäjiltä.

Mitkä yritykset ovat jo hankkineet laatusertifikaatin?

Ensimmäiset kotityöpalvelun laatusertifikaatit myönnettiin marraskuussa 2010 yrityksille, jotka toimivat eri puolilla Suomea